Välkommen hit!

Den här bloggen är skapad av elever i åk 1-3 på Ullvi skola i Leksand under två år när vi var med i Webbstjärnan. Då klassen inte är med i tävlingen längre, har sidan ner där den låg från början stängts ner (ullviskola.se). Allt material är överflyttat hit. Du får gärna använda det vi har lagt ut, bara du länkar till denna sida och gör det under samma licens som vi har gjort det.
Creative Commons-licens

Du hittar mer av det material som jag har gjort runt bland annat The Big 5 och kunskapsväggen på min sida ulricaelisson.se.

Ulrica