Teknik

I inledningen till Teknikämnet i Lgr 11 kan man läsa följande:

”Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens
utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att
lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska
beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället
och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.”

Att knyta programmering till detta är en självklarhet.

Syfte
”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.”

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.”

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll åk 1-3

  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *