Om oss

Vi är en klass på 20 elever som går i klass 1-2-3:an på Ullvi skola. Vår skola är en liten byskola med 66 elever som ligger strax utanför Leksand och vår klasslärare heter Ulrica. Målet med bloggen är främst att föräldrar på ett lätt sätt ska kunna ta del av vad vi gör i skolan på dagarna, men också att vi ska få lära oss mer om hur man kan använda den moderna tekniken på olika sätt som ett verktyg för kommunikation, kunskapssökande och lärande, samt att vi kan använda den som ett digitalt klassrum. Ett mål med arbetet med bloggen är att den ska bygga på digitalt och kreativt lärande.  När vi jobbar med bloggen så är det också en del av det entreprenöriella lärandet. 

Du som besöker bloggen får gärna lämna en kommentar. Det skulle vi uppskatta.

Vår blogg är till för att samla och dokumentera det vi gör. Eleverna fotograferar sådant som de vill visa och det är inte nödvändigtvis detsamma som jag som lärare skulle ha valt. Det är viktigt att det blir elevernas sida så mycket som möjligt och att de har stort inflytande över vad de vill ha med. Eleverna väljer om de vill skriva till sina bilder eller göra ett bildspel/filmer av det. Ibland kan det bli både och. När vi gör filmerna använder vi oss av iMovie på våra iPads eller så blir det ett bildspel gjort i wordpress. Det är jättebra för då kan eleverna prata till bilderna istället för att skriva. Det passar bra när de har kommit olika långt i sin läs- och skrivinlärning. Det kan också hända att jag som lärare gör något inlägg ibland, dessutom har jag hand om uppdateringen för veckobrev m.m. Vi kommer också att lägga in sådant som vi skriver på lektionerna, som olika berättelser eller andra jobb. Då är det den eleven som gjort jobbet som lägger in det. När vi började i höstas hade vi tillgång till en projektor och några få datorer. Tack vare att vi jobbat så mycket med att få in de digitala verktygen i undervisningen har vi under läsåret fått en Smartboard till klassrummet samt ett antal iPads.

Pedagogisk koppling

Ur Syftestexten

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen
ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt
och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom
olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.” Lgr 11 s 222

Delar av Centralt innehåll år 1- 3 i svenska

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Lgr 11 223-224
Om man läser dessa delar ur Lgr 11 så hittar man många saker som stämmer in med vårt arbete med bloggen. Vi får in textbearbetning när vi skriver t.ex. sagor som vi väljer att rätta, medans andra gånger så är det elevernas tankar och texter som är viktigare och då låter vi det vara orättat. Vi kombinerar ofta det vi skriver med olika sorters bilder och foton. Att arbeta med olika estetiska uttrycksformer får vi också in på flera olika sätt. I arbetet med bloggen kommer man naturligt in på andra samhällsnära områden, t ex upphovsrätt, källkritik, hur man skriver till andra (kommenterar) och internetanvändning. Eftersom många barn använder nätet är det viktigt att de får lära sig hur man hanterar informationen som man hittar där och även att de lär sig att kritiskt granska det som står. Vi lär oss också vilka lagar och regler som gäller för många tror att man får använda det man hittar hur man vill. Blev en aha-upplevelse när de upptäckte att de inte kunde använda vilka bilder de ville utan att fråga om lov. Många viktiga saker att diskutera blir det. Därtill får vi med flera andra delar från LGR11.

I Lgr 11 står det mycket om entreprenörskap i skolan och på Skolverkets hemsida kan man läsa ”att jobba med entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar”. Detta känner vi verkligen stämmer in på arbetet med bloggen. Just orden nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende är ju signum för vårt bloggande.

Bloggen är ett roligt och lustfyllt sätt att använda för att visa upp det man gjort för andra. Det främjar språkutvecklingen när eleverna skriver för en mottagare, vilket de gör i allra högsta grad här på bloggen, och de blir mer noggranna när de vet att någon mer än jag som lärare kommer att läsa det som de har producerat. Till fördelarna hör att eleverna uppskattar arbetet med digital media av olika slag och det engagerar många på ett positivt sätt. De känner att deras arbete är viktigt och de vill bli bättre.

Vi har valt att inte ha några ansikten framifrån med på bilderna. På detta sätt kan alla elever vara med på bilderna eftersom vi har gått ut och frågat alla föräldrar hur de ställer sig till att deras barn är med på nätet. Föräldrarna tycker då olika om deras barn får vara med eller inte.

Vi hoppas att alla respekterar den Creative Commonslicens som vi har på vår blogg, liksom vi alltid anger varifrån vi hämtat vårt material om det så krävs. Titta gärna under rubriken Upphovsrätt.

Vi deltar i Webbstjärnans tävling. Det gör vi för att få en extra liten kick i vårt jobb med bloggen. Vårt mål med denna blogg är att vi ska ha kul och lära oss en massa nya saker och det gäller både för eleverna och mig som lärare. Två viktiga saker för att vi ska utvecklas tillsammans. Dessutom vill jag som lärare ha ett verktyg där jag kan ge eleverna ännu större utrymme att jobba med bloggen på egen hand, och ett första steg är att ge alla elever tillgång att logga in själva och skriva. Eleverna är redan nu väldigt stolta över sin blogg.

Motivering
Vi tycker att vår blogg ska vinna för att vi visar att man kan använda bloggen på många olika enkla och kreativa sätt. Vi visar också att man varken behöver vara så gammal eller ha mycket resurser (t.ex. datorer) för att skapa en blogg där vi använder oss av den moderna tekniken på olika sätt som ett verktyg för kommunikation, kunskapssökande och lärande, samt att vi kan använda den som ett digitalt klassrum. Bloggen är på elevernas nivå anpassad efter deras ålder.

Skolan är en av 13 utvalda skolor i landet som ingår i Leaderprojektet Små skolor i Utveckling. En bidragande orsak är bland annat vår blogg eftersom de letar små skolor på landet som kan ha bra och innovativa idéer. Läs mer om projektet. Det står också mer i tidningen Falu Kuriren om detta.

Jag vet att många föräldrar uppskattar att läsa det vi gör och ofta får vi kommentaren ”Nu vet vi i alla fall vad ni gör i skolan”.

Välkomna att läsa!

Här är min projektplan som ingår i Högskolekursen Digital kompetens och lärande vid Umeå Universitet. Den är i två delar.

Projektplan uppgift 1.7
Flödesschema för www

2 reaktion på “Om oss

 1. Hej alla barn i Ullvi Skola!
  Jag heter Charlie och jag finns hos en klass i Täby som ligger nära Stockholm. Titta gärna in på min blogg och se vad barnen i klass 3A på Erikslundsskolan har för sig.

 2. Hejsan Ulrica!
  Jag är lärare i Rättviks kommun och är intresserad av att starta en klassblogg. Skulle behöva någon att bolla idéer med och hur jag kan börja. Vill inte att det ska bli för stort i början. Bloggen ska vara en del i undervisningen, inte ytterligare en sak som görs.

  Maila gärna mig om du vill och har tid.
  Hälsningar Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *