Vår vecka

 

 

018

Assar gör en “robot”.

019

Wiktor har haft träslöjd.

020

Victor har ochså haft träslöjd.

S5001045

Alla i hela skolan har haft utedag.

S5001053

De gör tangram.

S5001055

Två grupper letar efter saker som finns i naturen.

S5001068

De gör också tangram.

S5001075

De gör matte-papper.

S5001076

De letar natursaker.

S5001091

Två grupper gör tangram.

S5001092

De gör matte papper (tror vi).

S5001094

De gör absolut mattepapper.

S5001109

De gör också mattepapper.

 

av Erik och Assar.