Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter

Nu har vi jobbat i några veckor med att diskutera en ny förmåga varje vecka. Vi tänkte nu utveckla det med att gå in på varje förmåga lite mera på var och ens nivå.

Vi har lånat denna idé från Årstaskolan. De har en trappa där eleverna får bedöma var de ligger. Vi kommer att gå igenom en ny förmåga varje fredag och sedan kommer vi att utvärdera den en vecka senare.

åsikter

 

I denna trappa har eleverna fått sätta kryss vad de själva tycker att de är. De har sedan fått skriva varför de tycker så och vad de ska göra för att kunna gå ett steg uppåt.

När det har gått en vecka så kommer de att få titta på trappan igen och kryssa var de tycker att de är då och varför de tycker så.

Dessa utvärderingar kommer vi att sätta in i målböckerna.

Att göra sitt bästa

Under veckan som varit har vi pratat mycket om att göra sitt bästa. Vad kan det vara? Många bra exempel kom upp.

Vi har sedan jobbat vidare med detta i slutet av veckan då eleverna två och två skulle skriva på iPaden vad de tycker att det är.

Vi tränade då många olika förmågor som att kommunicera, diskutera, samtala, resonera, berätta varför man tycker som man gör, redovisa, samarbeta, läsa, formulera, lösa problem med mera.

Nu hann många inte klart innan vi gick på sportlov så vi kommer att fylla på detta bildspel efter lovet med de andra gruppernas jobb.