Övergripande mål och riktlinjer

Att programmera står det ingenting om i Lgr 11 så här kommer beskrivning av hur vi kopplat det mot målen.

I kapitel 2.2 riktlinjer för Kunskaper finns dessa mål och övergripande riktlinjer.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *