Entreprenörskap

Man kan också koppla programmering till Entreprenörskap. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet, enligt regeringens nationella strategi.
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

  • Ungdomar ges bättre förutsättningar att möta morgondagens utmaningar
  • Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande
  • Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om företagande.
  • Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling…
  • Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga
  • Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet

Kapitel 1, s 9

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

I kapitel 2.2 riktlinjer för Kunskaper finns dessa mål och övergripande riktlinjer.

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *