Infomentor

Här kommer information om hur ni som föräldrar kan ta del av barnens pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen.

Använda familjewebben

Via internet kan du följa ditt/dina barns kunskapsutveckling via InfoMentors P.O.D.Bs familjewebb.
Användarnamn, lösenord och engångskoder kvitterar du ut hos ditt barns klassföreståndare.

Gå till adressen www.infomentor.se/mentor

Ej_namngiven_11.jpg

Skriv i ditt användarnamn och lösenord som du fått av skolan.

Ej_namngiven_12.jpg

Du får upp en ruta där du ombeds ändra ditt lösenord. I fortsättningen är det nya lösenordet som gäller.
Om du skulle glömma det – kontakta ditt barns lärare.

13.jpg

Första gången du loggar in får du fylla i dina uppgifter.

Ej_namngiven_5.jpg

Startsidan för ditt/dina barn visas. Den modul vi använder är Utveckling och lärande

Ej_namngiven_1.jpg

Klicka på + tecknet framför Utveckling och lärande. När du väljer någon av rubrikerna under Utveckling & lärande
kommer det upp att du måste skriva in en engångskod. Fyll i en engångskod från din lista och klicka på bekräfta.

Ej_namngiven_2.jpg

 

 

Den första rubriken är Pedagogisk planering, under den hittar du de planeringar som finns för just ditt/dina barn.

Välj först vilket barn det gäller. Klicka på en av planeringarna för att se vad som står i den. Längst ner i den kan det finnas en bedömningsmatris där läraren har bedömt hur ditt barn klarat av det som man jobbat med.

Ej_namngiven_8.jpg

Rubrik nummer två är IUP/skriftligt omdöme, där undervisande lärare skriver omdömen för eleven. Om det inteär något skrivet har läraren ännu inte aktiverat Visa på familjewebben.
Om det är någon punkt i ett ämne som ditt barn inte har någon bedömning i, innebär det att han/hon inte jobbat
med det ännu.

Välj vilken termin du vill titta på och vilket ämne. Har du flera barn i skolan får du välja vilket barn du vill veta mera
om.

Elev som går i åk 1-3
Grönt fält innebär att barnet har uppnått de kunskapskrav som ställs för en viss årskurs enligt rubriken. Gult är att de i nuläget har förväntade kunskaper för kunskapskravet och rött innebär att de riskerar att ej uppfylla kunskapskravet.

Ej_namngiven_3.jpg

 

Elev som går i åk 4-6

Grönt fält innebär att barnet har uppnått de kunskapskrav som ställs för åk 6. Gult är att de i nuläget har förväntade kunskaper för kunskapskravet och rött innebär att de riskerar att inte uppfylla kunskapskravet. E, C och A är de olika betygskriterierna. Även här får du välja vilket barn det är, termin samt ämne.

Ej_namngiven_4.jpg

Rubrik nummer tre är IUP/skriftligt omdöme övrigt, där kan undervisande lärare skriva omdöme för barnet om den sociala biten.

Rubrik nummer fyra är IUP/PlaneringDär kan du se ditt/dina barns individuella utvecklingsplan. Välj barn och termin.

Ej_namngiven_6.jpg

För att se omdömen i alla de ämnen eleven haft under terminen väljer du först IUP/skriftligt omdöme sedan klickar du på Rapporter i menyn till höger.
Ej_namngiven_9.jpg

Du kan då välja Termin och Alla kurser. Välj gärna Komplett alla krav. Klicka på Visa/Skriv ut rapport. Du kan antingen öppna eller spara rapporten.
Ej_namngiven_7.jpg

Om denna ruta kommer upp, klicka på ÖppnaI nästa fönster klickar du på Tillåt.

1.jpg

Ditt barns omdömen visas i utskriftsformat. Inför utvecklingssamtal går förälder och elev tillsammans igenom de skriftliga omdömena. (Om dokumentation saknas i ett eller flera ämnen har inte undervisande lärare aktiverat Visa på familjewebben eller så har inte läraren skrivit klart)

Ej_namngiven_10.jpg

Lycka till!

Om du funderar över något kan du kontakta Ulrica på skolan tel. 0247-80547.

Creative Commons-licens

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *